โลโก้คลินิกทันตกรรมหมอฟัน Dr.Air Dental Clinic

โลโก้คลินิกทันตกรรม Dr.Air Dental Clinic ของร้านคลินิกหมอฟันนี้มีสัญลักษณ์เป็นรูปฟันที่มีลักษณ์คล้ายเพชรสีม่วงเข้มสวยและมีความเรียบง่ายดูโมเดิร์นด้วย ตัวหนังสือเป็นฟอนต์สีขาวอ่านง่ายอยู่ฝั่งขวาของโลโก้มีทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบ่งเป็นสองบรรทัดชัดเจน สรุปหลักๆเกี่ยวกับโจทย์ของโลโก้นี้ก็จะมี

-ชื่อโลโก้ร้าน Dr.Air Dental Clinic คลินิกทันตกรรมหมอแอร์

-สัญลักษณ์อยากให้เป็นรูปฟัน มีรูปร่างเหมือนเพชร

-ตรงรูปฟันที่มีข้างในเป็นเพชร ให้มีความวาวสะท้อนด้วยคล้ายๆภาพตัวอย่างที่ส่งแต่เป็นสีม่วง